HD Ready a HD Ready 1080p

 

HD ready

Toto označení se používá pro zobrazovací techniku, jako jsou monitory a projektory, včetně digitálních televizních přijímačů. Aby mohl být přístroj označován příslušným logem, musí splňovat tyto minimální požadavky:

* Zobrazovací plocha přístroje je širokoúhlá v poměru stran 16 : 9 a má vertikální rozlišení minimálně 720 obrazových bodů (720 řádků).

* Zařízení má analogový vstup YPbPr a digitální vstup HDMI (případně DVI).

* Digitální vstupy podporují standard HDCP.

* Je schopen zpracovat a zobrazit video ve formátu 720p – 1280 × 720 px, 50 Hz a 60 Hz.

* Je schopen zpracovat a zobrazit video ve formátu 1080i – 1920 × 1080 px, 50 Hz a 60 Hz (toto zobrazení tedy nemusí být nativní, vzhledem k požadovanému minimu v prvním bodě).

HD ready 1080p

Toto označení je určeno pro přístroje, které umí zpracovávat a zobrazovat signály ve formátu 1080p (obraz v rozlišení 1920 × 1080 px s progresivním snímkováním).Splněno musí být:

* Minimální nativní rozlišení zobrazovací plochy přístroje je 1920 × 1080 px.

* Zařízení správně zobrazuje všechny povinně podporované formáty videa bez deformace stranového poměru obrazu.

* Zobrazovací jednotka umí pracovat v režimu, kdy zobrazuje digitální HD video formáty v rozlišení 1920 × 1080 px (1080i, 1080p) bez převzorkování.

* Zobrazovací jednotka umí každý z povinných formátů videa 1080p zobrazit se stejnou nebo vyšší snímkovou frekvencí – přičemž využívá minimálně 1080 fyzických řádků s 1920 body v horizontálním směru.

* Zařízení je vybaveno analogovým vstupem YPbPr a digitálním vstupem HDMI (případně DVI).

* Analogový vstup pro HD signál (YPbPr) podporuje video ve formátech 720p (1280 × 720 px, 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i (1920 × 1080 px, 50 Hz a 60 Hz, prokládaný).

* Digitální vstup pro HD signál (DVI nebo HDMI) podporuje tytéž formáty, jaké jsou požadovány v předchozím bodu, a navíc také 1080p (1920 × 1080 px, 24, 50 a 60 Hz, progresivně).